VIDĒJĀ UN PAMATA IZGLĪTĪBA NEKLĀTIENĒ

skola r1tv.lvRīgā paveras viena no lielākajām vidusskolu izvēlēm un starp tām ir arī Rīgas 1. Tālmācības vidusskola. Mācības neklātienē tālmācības vidusskolā garantē, ka var neapmeklēt skolu un tikai 1 gada laikā veiksmīgi iziet vidusskolas programmu, veiksmīgi nokārtojot visas pārbaudes. Tālmācības vidusskola piedāvā mācību programmu, kas mācību procesu padara daudz produktīvāku un ērtāku arī pašam skolēnam. Mācoties internetā iegūtā vidējā izglītība tiek atzīta jebkur pasaulē un tāpēc skolēns var uzsākt turpmākas mācības bez problēmām. Rīgas pirmā tālmācības visdusskola uzņem skolēnus 7., 8. vai 9. klasē, bet uz skolu var arī pāriet, mācoties 10. – 12.klasē, katrā laikā un mācību mēnesī. Pilnīgi visi mācību kursi, kurus skolēns ir apguvis jau iepriekš, tiks ieskaitīti, nepieciešams tikai uzrādīt sekmju izrakstu. Tikmēr mācību programmu skolēns apgūs tā, kā viņam ir ērtāk, jebkur, kur ir pieeja internetam. Continue reading →