Grāmatvedības pakalpojumi ar dažādu specifikāciju!

grāmatvedības pakalpojumi consilium.lvFirmas darbībā viena no būtiskākajām nodaļām ir grāmatvedība, kura atspoguļo finanšu plūsmas atskaites, perioda kopsavilkumus, firmas aktivitāšu žurnālu noformēšanu u.c. .

Lai uzņēmums spētu virzīties uz ieceru sasniegšanu, izmanto grāmatvedības pakalpojumus, kas parūpēsies par finanšu pārvaldību un grāmatvedības uzskaiti.

Konkrētām situācijām nepieciešama tieslietu struktūras un nozares kompetence un netipisks juridiskais atrisinājums, kuru pārzina vienīgi zinoši un pieredzējuši speciālisti. Juridisko pakalpojumu uzņēmumu prioritāte ir klients un normatīvo aktu ievērošana, tamdēļ eksperti piedāvā augstas kvalitātes servisu un apdomātus risinājumus sarežģītās uzņēmējdarbības.

Garantēta speciāla pieeja un labas kvalitātes servisa izpildīšana, un efektīvs atrisinājums juridiska rakstura jautājumu risināšanā.

JURIDISKIE JAUTĀJUMI

1. Pārstāvība tiesās

Viens no juridisko pakalpojumiem ir firmas klienta prasības saplānošana un izvirzīšana tiesu instancēs. Attiecīgi reglamentam speciālisti sagatavos tiesu papīrus: administratīvajā tiesā, civillietās u.c. Juridiskajos pakalpojumos ir ietverta interešu aizstāvniecība ar organizācijām un valsts institūcijām, klienta attiecībās u.c.

2. Komercijas dokumentācija un reģistrēšana

Dažādu uzņēmējdarbības formu firmas dokumentu sagatavošana iesniegšanai LR Uzņēmumu reģistrā. Komercijas pakalpojumos ir arīdzan statūtu grozījumu noformēšana atbilstoši prasībām: izmaiņas juridiskajā adresē, pamatkapitālā vai uzņēmuma personāla skaitā u.c.

3. Kompānijas un privātā sektora dokumentācija

Kvalitatīvi un efektīvi risinājumi tādu līgumu kā īres, laulību, aizdevuma, u.c. līgumu un uzņēmuma dokumentu noformēšanā. Pienācīgi un efektīvi realizējot uzņēmuma dokumentu un līgumu pārvaldību nākotnē nevajadzētu izcelties problēmām, kas saistītas ar kāda reglamenta nepamanīšanu vai nepiemērotību normatīvajiem aktiem.

Leave a Reply