VIDĒJĀ UN PAMATA IZGLĪTĪBA NEKLĀTIENĒ

skola r1tv.lvRīgā paveras viena no lielākajām vidusskolu izvēlēm un starp tām ir arī Rīgas 1. Tālmācības vidusskola. Mācības neklātienē tālmācības vidusskolā garantē, ka var neapmeklēt skolu un tikai 1 gada laikā veiksmīgi iziet vidusskolas programmu, veiksmīgi nokārtojot visas pārbaudes. Tālmācības vidusskola piedāvā mācību programmu, kas mācību procesu padara daudz produktīvāku un ērtāku arī pašam skolēnam. Mācoties internetā iegūtā vidējā izglītība tiek atzīta jebkur pasaulē un tāpēc skolēns var uzsākt turpmākas mācības bez problēmām. Rīgas pirmā tālmācības visdusskola uzņem skolēnus 7., 8. vai 9. klasē, bet uz skolu var arī pāriet, mācoties 10. – 12.klasē, katrā laikā un mācību mēnesī. Pilnīgi visi mācību kursi, kurus skolēns ir apguvis jau iepriekš, tiks ieskaitīti, nepieciešams tikai uzrādīt sekmju izrakstu. Tikmēr mācību programmu skolēns apgūs tā, kā viņam ir ērtāk, jebkur, kur ir pieeja internetam.

Mācību process Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā eSKOLAS vidē atbilstoši mācību programmai ietver studenta patstāvīgas mācības pēc tālmācības mācību materiāliem un video. Pēc skolas beigšanas absolventi saņem tieši tādu pašu atestātu kā tradicionālajās skolās vienīgi mācoties internetā ir vairākas svarīgas priekšrocības. Eksternāts ļauj savienot tālmācību ar darbu vai mācībām citās mācību iestādēs. Tomēr jāņem vērā, ka tā tik un tā ir tā pati skola, līdz ar to skolēnu sagaida diezgan liela slodze – skolēni kārto visas nepieciešamās ieskaites un eksāmenus, tāpat kā parastās skolas skolēni, un pēc eksāmeniem tiesīgi saņemt valsts parauga atestātu.

Diez vai kāds spēj iedomāties savu ikdienu bez interneta – kā izklaides, tā darba vajadzībām. Tad nu, kāpēc gan internetu neizmantot arī ar mācībām? Skolēnam tas nozīmē ērtāku mācību procesu, jo iespējams brīvi organizēt savu mācību laiku. Arī skolotāju un skolas komunikācija ir daudz modernāka, proti, ar mūsdienīgu skatu uz mācību procesu – uztverot katru skolēnu kā pilnībā izveidojošos personību.

Rīgas vidusskola – Rīgas 1. Tālmācības vidusskola atrodas Rīgā, A.Saharova ielā 35, bet plašāku informāciju par pašu mācību procesu un cenu var uzzināt skolas mājaslapā www.r1tv.lv.

Leave a Reply